SiteRemote

SiteRemote jest aplikacją serwerową, która służy do zdalnego monitorowania i utrzymywania pracy terminali (np. infokiosków, PIAP-ów, etc.) z zainstalowanym oprogramowaniem SiteKiosk (w wersji Basic albo wyższej).

Główne cechy aplikacji SiteRemote:
  • architektura aplikacji zapewnia ciągłą komunikację pomiędzy SiteKioskiem a serverem SiteRemote, nawet poprzez firewall'e,
  • informowanie o problemach poprzez e-mail lub SMS,
  • bezpieczna komunikacja Klienta z serwerem,
  • możliwość zdalnego zarządzania i utrzymania pojedynczych terminali, ich grup oraz wszystkich terminali komunikujących się z serwerem,
  • synchronizacja treści kierowanej na terminale, etc.

Istnieją dwie metody korzystania z aplikacji SiteRemote:
  • w trybie ASP (Application Service Provider) - Klient uzyskuje dostęp do SiteRemote'a (SiteRemote.net) poprzez przeglądarkę internetową. Przechowywanie danych oraz komunikacja z terminalami (infokioskami) odbywa się na serwerach Provisio;
  • zakup licencji SiteRemote Server i posadowienie aplikacji na serwerze Klienta.