Zdalne zarządzanie - InfoTouch Manager

Aplikacja InfoTouch Manager pozwala na zarządzanie pracą kiosków przez internet.
Umożliwia zdalną kontrolę pracy dowolnego kiosku oraz aktualizację ustawień aplikacji zainstalowanej w kiosku (polecenia mogą być wysyłane do jednego, kilku lub wszystkich kiosków jednocześnie).


W programie zdefiniowane są trzy grupy użytkowników z różnymi uprawnieniami - Administrator, Operator, Obserwator. W zależności od posiadanych uprawnień użytkownik programu może zdalnie m.in.:

 • sprawdzić status (aktywność) kiosku
 • monitorować pracę kiosku (informacje o wykonanych przez kiosk czynnościach w określonym przedz iale czasowym mogą być drukowane)
 • wykonać restart systemu lub wyłączyć kiosk
 • zmienić stronę startową przeglądarki
 • zmienić ustawienia filtrów
 • sprawdzić konfigurację aplikacji zainstalowanej w danym kiosku
 • zmienić ustawienia programu InfoTouch (aplikacji kioskowej)
 • pobrać informacje o systemie - zainstalowanym sprzęcie, dostępnej pamięci operacyjnej, miejscu na dy skach twardych, zainstalowanych kamerach i drukarkach, uruchomionych usługach itd.
 • ustawiać parametry wykonywania zrzutów z kamery i ekranu
 • zmienić adresy, na które mają być wysyłane raporty i powiadomienia o pracy kiosku
 • pobrać aktualny zrzut ekranu z wybranego kiosku

Oferowany system pracuje w architekturze klient - serwer. Część serwerowa aplikacji oparta jest o skalowalną bazę danych MS SQL Server 2005, system operacyjny Windows 2003, serwer IIS 6.0 oraz platformę .NET Framework 2.0.
Komunikacja między klientem a serwerem nie wymaga stałego łącza - aplikacja pozwala na monitoring terminali zarówno przy połączeniu stałym, jak i w tzw. trybie rozłączonym, kiedy terminal łączy się z serwerem w ustalonych okresach czasu (np. co 90 sekund).
Modułowa struktura aplikacji umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe funkcje związane z monitorowaniem i zarzadzaniem siecią kiosków. System jest w pełni skalowalny.