Zdalne zarządzanie - InfoTouch LANConfig

InfoTouch LANConfig jest programem, który pozwala zdalnie zmieniać ustawienia aplikacji kioskowej - podobnie, jak można to czynić bezpośrednio w kiosku za pomocą programu InfoTouch Config.

Dzięki InfoTouch LANConfig zainstalowanym na dowolnym komputerze pracującym w sieci lokalnej można zdalnie skonfigurować m.in.:

podstawowe parametry pracy aplikacji zainstalowanej w kiosku

 • tworzenie plików logowania
 • udostępnianie kamery
 • określenie czasu, po którym ma nastąpić powrót do strony startowej aplikacji w przypadku braku aktywności
 • wyświetlanie kursora myszy na ekranie
 • ukrycie paska zadań
 • zmianę rozdzielczości ekranu

parametry poczty elektronicznej

 • parametry używanego serwera SMTP
 • treść tekstu doklejanego do stopki
 • listę plików dołączanych do wysyłanych wiadomości e-mail
 • format wysyłanych wiadomości (plik tekstowy lub .html)

parametry przeglądarki internetowej
 • stronę startową przeglądarki
 • domyślną wyszukiwarkę
 • widoczność przycisków
 • dostęp do paska adresu
 • sposób otwierania nowych okien
 • możliwość pobierania obrazów, plików video i plików dźwiękowych
 • pobieranie i uruchamianie kontrolek AciveX
 • wykonywanie apletów Java

parametry wirtualnej klawiatury
 • automatyczne zwalnianie klawiszy
 • przezroczystość w stanie podstawowym i podczas przesuwania
 • rozmiar klawiatury
 • czas autoukrywania
 • blokowanie kombinacji klawiszy (CTRL+ALT+DEL, CTRL+ESC, ALT+TAB, ALT+ESC, Windows)

reguły filtrowania dostępu do internetu
 • definiowanie, czy użytkownik ma mieć nieograniczony czy ograniczony dostęp do internetu
 • określenie, czy ma być blokowany dostęp do stron wprowadzanych po adresie IP
 • określenie, czy użytkownik ma mieć dostęp do dysków lokalnych
 • definiowanie dostępnych protokołów sieciowych
 • definiowanie dostępnych domen

blokowanie wyskakujących okien
 • dodawanie nowych okien
 • usuwanie okien z listy

parametry pracy wygaszacza ekranu
 • czas, po którym aktywowany jest wygaszacz ekranu
 • zdefiniowanie listy wygaszaczy
 • blokowanie wygaszacza systemowego

powiadamianie o pracy
 • definiowanie zdarzeń, które mają być rejestrowane
 • wskazanie adresów e-mail, na które będą wysyłane pliki logowania, informacje o uruchomieniu aplikacji, informacje o zamknięciu aplikacji, plik raportu
 • określenie częstotliwości, z jaką mają być wysyłane komunikaty o pracy systemu
 • wysyłanie licznika dotknięć (graficzne przedstawianie historii aktywności użytkownika kiosku)

parametry odtwarzania dźwięków w programie
 • możliwość wykorzystanie własnych dźwięków
 • dobowa regulacja głośności

parametry tworzenia raportów z pracy aplikacji
 • rodzaj rejestrowanych zdarzeń
 • ilość zdarzeń w jednym raporcie

edycja interfejsu użytkownika
 • wybór modułu startowego aplikacji - ekran nawigacyjny, przeglądarka internetowa, moduł e-mail
 • ustawianie widoczności przycisków i obrazków
 • edycja napisów na przyciskach i w tytule aplikacji
 • tworzenie i edycja kategorii (menu)
 • definiowanie czynności, które program ma wykonać po wybraniu przez użytkownika określonego przycisku

parametry wykonywania i składowania zrzutów z kamery i z ekranu
 • częstotliwość
 • parametry serwera
 • rozmiar obrazu

Godziny automatycznych restartów systemu i/lub wyłączenia komputera, na którym uruchomiony jest program InfoTouch .